Nieuwe uitkeringen

 

2017

2016

%

WW

390.171

 

490.989

 

-21%

Arbeidsongeschiktheidswetten

47.211

 

44.985

 

5%

WIA

41.735

 

40.011

 

4%

WGA

 

31.254

 

30.422

3%

IVA

 

10.481

 

9.589

9%

WAO

664

 

719

 

-8%

WAZ

105

 

72

 

46%

Wajong

4.707

 

4.183

 

13%

oWajong

 

1.017

 

1.011

1%

Wajong 2010

 

893

 

907

-2%

Wajong 2015

 

2.797

 

2.265

23%

Ziektewet*

251.722

 

236.406

 

6%

Wazo

140.651

 

140.666

 

0%

      

Totaal

829.755

 

913.046

 

-9%

  • *Als gevolg van een verbeterde rekenmethode is dit cijfer bijgesteld.

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. Circa 1,3 miljoen mensen ontvingen in 2017 gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. Zij kunnen rekenen op een betrouwbare en snelle uitkeringsverzorging.

De tabel toont het aantal nieuwe uitkeringen voor de belangrijkste wetten die UWV uitvoert.