Lopende uitkeringen

 

2017

2016

%

WW

329.953

 

411.989

 

-20%

Arbeidsongeschiktheidswetten

807.457

 

806.919

 

0%

WIA

276.971

 

253.350

 

9%

WGA

 

178.829

 

168.309

6%

IVA

 

98.142

 

85.041

15%

WAO

272.576

 

292.961

 

-7%

WAZ

12.093

 

13.524

 

-11%

Wajong

245.817

 

247.084

 

-1%

oWajong

 

174.529

 

177.412

-2%

Wajong 2010

 

65.134

 

66.205

-2%

Wajong 2015

 

6.154

 

3.467

78%

Ziektewet

90.396

 

87.235

 

4%

Wazo

42.347

 

42.996

 

-2%

      

Totaal

1.270.153

 

1.349.139

 

-6%

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. Circa 1,3 miljoen mensen ontvingen in 2017 gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. Zij kunnen rekenen op een betrouwbare en snelle uitkeringsverzorging. De tabel toont het aantal lopende uitkeringen voor de belangrijkste wetten die UWV uitvoert.

UWV betaalde in 2017 een bedrag van € 20,1 miljard aan uitkeringen. In 2016 was dat een bedrag van € 20,5 miljard.