Ontwikkeling Wazo

 

Toekenningen

Beëindigingen

Lopende

   

uitkeringen

   

einde jaar

2006

146.000

139.000

41.000

2007

129.000

134.000

42.000

2008

137.000

136.000

43.000

2009

140.000

140.000

43.000

2010

139.000

141.000

43.000

2011

137.000

145.000

43.000

2012

135.000

136.000

42.000

2013

134.000

133.000

40.000

2014*

140.000

143.000

44.000

2015*

138.000

140.000

42.000

2016*

141.000

142.000

43.000

2017*

141.000

137.000

42.000

  • *Met ingang van 2014 worden ook de ZEZ-uitkeringen meegerekend. Vrouwen die als zelfstandige werken, krijgen wegens zwangerschapsverlof een uitkering volgens de Regeling Zelfstandig en Zwanger (ZEZ). 

De Wet arbeid en zorg (Wazo) regelt dat vrouwen een uitkering van minimaal 16 weken krijgen tijdens en na hun zwangerschap. Verder regelt de Wazo onder andere verlof en uitkering bij adoptie en pleegzorg. Het aantal mensen met een Wazo‑uitkering was eind 2017 met 42.300 2% lager dan eind 2016 (43.000). Deze aantallen zijn inclusief de uitkeringen wegens zwangerschapsverlof voor vrouwen die als zelfstandige werken, volgens de Zelfstandig en Zwanger‑regeling (ZEZ).

In 2017 hebben we 140.700 nieuwe Wazo‑uitkeringen toegekend (2016: 140.700). Het ging hierbij vrijwel geheel om uitkeringen in verband met zwangerschaps- en bevallingsverlof van werkneemsters: 129.300, evenveel als in 2016. Er zijn 900 uitkeringen wegens pleegzorg- of adoptieverlof toegekend, ook evenveel als in 2016. Ook zijn er 10.500 uitkeringen toegekend wegens zwangerschapsverlof voor vrouwen die als zelfstandige werken (10.500 in 2016).