Uitstroom uit de Ziektewet

Vangnetcategorie

2017

2016

Zwangerschap

74.600

74.600

Uitzendkrachten

33.300

30.600

Flex overig (stagiairs, oproepkrachten, overige bijzondere dienstverbanden)

11.400

7.700

Ontslag (einde dienstverband)

43.800

38.200

Zieke werklozen

76.400

83.700

Vrijwillig verzekerden

5.200

5.600

No-riskpolis

54.500

44.600

Overig

600

500

   

Totaal

299.800

285.500

In 2017 werden 5% meer Ziektewet‑uitkeringen beëindigd dan in 2016 (299.800 tegenover 285.500). De tabel toont het aandeel van de verschillende vangnetcategorieën binnen de uitstroom uit de Ziektewet.