Raad van bestuur

De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), telkens voor een periode van 5 jaar. In 2017 had de raad de volgende samenstelling, met vermelding van de nevenfuncties gedurende 2017:

De heer mr. drs. B.J. (Bruno) Bruins (1963), voorzitter sinds 1 januari 2012; per 1 januari 2017 voor 5 jaar verlengd:

 • voorzitter raad van toezicht Nederlandse Publieke Omroep (NPO)

 • lid raad van toezicht Stichting Lezen & Schrijven

 • ambassadeur UNICEF Den Haag

 • voorzitter audit committee van het ministerie van Justitie en Veiligheid (tot 1 juli 2017)

 • lid raad van commissarissen Movares (vanaf 1 juli 2017)

 • lid raad van advies Stichting Instituut Gak (q.q.)

Op 26 oktober 2017 is de heer Bruins beëdigd als minister voor Medische Zorg en Sport en teruggetreden als voorzitter van de raad van bestuur.

Mevrouw drs. J.P.M. (José) Lazeroms (1964), lid sinds 1 januari 2012; per 1 januari 2017 voor 5 jaar verlengd:

 • lid raad van advies OMO Scholengroep Tongerlo

 • lid Program Review Board van het modulaire Executive MBA programma ‘Public & Private’ van Nyenrode Business Universiteit

 • lid van het bestuur van Stichting ICT Uitvoeringsorganisatie (ICTU) (tot 11 april 2017)

 • lid audit committee van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De heer A. (Fred) Paling MBA (1962), lid sinds 1 juli 2010; per 1 juli 2015 voor 5 jaar verlengd:

 • lid bestuur Stichting Talent Ontwikkeling Sociale Verzekeringen (TOSV)

 • lid raad van advies Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA)

 • lid raad van advies Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)

 • voorzitter raad van toezicht Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

Op 27 oktober 2017 is de heer Paling benoemd tot waarnemend voorzitter van de raad van bestuur en op 1 januari 2018 door de minister van SZW benoemd tot voorzitter.

De raad van bestuur stelt de missie, de ambities, de normen en waarden en de strategie van UWV vast. De raad besluit over de centrale kaders van de bedrijfsvoering, gericht op een klantvriendelijke, doelmatige en rechtmatige uitvoering. De raad van bestuur vergadert wekelijks. De UWV‑directeuren zijn aanwezig bij de behandeling van voor hen relevante onderwerpen.

In de groepsraad bespreekt de raad van bestuur tweewekelijks met de directeuren de prestaties van UWV, de voortgang van grote projecten en de voorbereidingen op het gebied van strategie en beleid.

Eenmaal per maand belegt de raad van bestuur een bijeenkomst van 1 dagdeel waarin de raad de voortgang van de belangrijkste projecten volgt en waarin ruimte is voor een meer beschouwende, richtinggevende bespreking van actuele en opkomende thema’s.