Externe samenwerking bij handhaving

UWV heeft in maart 2017 aan het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) verzocht om toetreding tot het LIEC en de regionale centra (RIEC’s). Aan het LIEC nemen onder andere Belastingdienst, FIOD, Inspectie SZW, Openbaar Ministerie, gemeenten, Nationale Politie en IND deel. De landelijke en regionale samenwerking met deze andere overheidsorganisaties stelt UWV beter in staat om misbruik van sociale verzekeringen door georganiseerde criminaliteit te voorkomen en te bestrijden. Ons verzoek tot deelname werd positief ontvangen. Naar verwachting wordt het convenant in het eerste kwartaal van 2018 ondertekend.