Crisisorganisatie UWV

Om effectief op te kunnen treden in geval van een (dreigende) crisis, zoals langdurige onbereikbaarheid van de online omgeving, heeft UWV een crisisorganisatie ingericht. De crisisorganisatie opereert zowel op centraal als decentraal niveau. Het centrale crisisteam staat onder leiding van de raad van bestuur. In de districten en op het hoofdkantoor zijn districtscrisisteams geformeerd. We streven ernaar dat de teams eenmaal per jaar oefenen met een aan de praktijk ontleend scenario. Door deze oefeningen blijven de crisisteams in staat adequaat op te treden in crisissituaties. In 2017 hebben we 7 crisisoefeningen georganiseerd. Daaruit zijn waardevolle leerpunten gekomen, zoals een snellere manier om het crisisteam bij elkaar te roepen en betere verslaglegging tijdens calamiteiten en crises. We gaan in 2018 met deze leerpunten aan de slag.