Inclusiviteit

Doel van het project Banenafspraak is om UWV meer divers te maken en te voldoen aan de opdracht vanuit de landelijke banenafspraak om 125.000 banen te creëren voor personen die tot de doelgroep van de Participatiewet behoren. Onze ambitie is om zelf eind 2020 in totaal rond de 500 medewerkers in het kader van de banenafspraak in dienst te hebben. Inmiddels werken er in totaal 261 medewerkers uit het doelgroepenregister bij UWV. Het gaat hierbij zowel om aangepaste als om reguliere functies, en grotendeels structurele en deels tijdelijke dienstverbanden. De inspanningen zijn verder gericht op verduurzaming van inclusief werkgeverschap en het behoud van de bestaande, specifiek voor de doelgroep gecreëerde, arbeidsplaatsen en de vervulling ervan door mensen uit de doelgroep.

Mensen die moeite hebben weer aan het werk te komen, geven we de kans om bij de afdeling Klantencontact werkervaring op te doen, zich verder te ontwikkelen en mbo‑vakdiploma’s te halen. We richten ons op mensen die langer dan 6 maanden onvrijwillig buiten het arbeidsproces hebben gestaan. Deze mensen worden geselecteerd door de uitzendpartners. In 2017 zijn er 48 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt gestart. Dat zijn er veel minder dan in eerdere jaren. Dat komt doordat het aantal telefonische contacten sterk is teruggelopen. Sinds september nemen we geen nieuwe klantadviseurs meer aan. UWV Klantencontact Groningen is eind 2017 uitgeroepen tot het beste leerbedrijf van de provincie Groningen. We zien dit als een erkenning voor onze jarenlange inzet om talenten op te leiden voor een vak.