ICT‑prioriteit functionele doorontwikkeling en baten ICT

Sinds half september 2017 wordt een gedeelte van de WW‑aanvragen geautomatiseerd afgehandeld (straight through processing), dus zonder menselijke tussenkomst. We realiseren dit door een slimme(re) uitvraag van gegevens bij de klant en een optimaal gebruik van gegevens die we al in huis hebben. Voor de klant betekent geautomatiseerde afhandeling een snellere doorlooptijd van de aanvraag en dus eerder duidelijkheid. De eerste stap in de implementatie van dit traject is nu afgerond; inmiddels wordt 7% geautomatiseerd afgehandeld. Met verdere verbeterstappen verwachten we dit percentage te kunnen verhogen.