Sturing op ICT

Met het project Transitie Informatievoorziening (IV) zetten we in op een meer samenhangende, domeinoverstijgende ICT‑sturing en op het aanscherpen van rolverdelingen in relatie tot gestandaardiseerde processen en bestaande systemen die door verschillende partijen worden gebruikt. In het voorjaar van 2017 zijn er een aantal grootschalige informatiesessies voor alle IV‑medewerkers geweest, waarin de voorziene ontwikkelingen zijn toegelicht.