Extra budget voor 50‑plussers

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft voor 2017 en 2018 in totaal € 34 miljoen extra budget beschikbaar gesteld in het kader van het nieuwe actieplan Perspectief voor 50‑plussers. Een deel van dit budget (€ 11,3 miljoen) zetten we in voor onze dienstverlening aan werkzoekenden: met de extra middelen kunnen we intensieve, persoonlijke dienstverlening bieden aan WW‑gerechtigden met een zwakke arbeidsmarktpositie. Dit zijn merendeels werkzoekenden van 50 jaar en ouder. We bekijken steeds aan de hand van de situatie van de klant welke interventies passend zijn, zoals een adviesgesprek, workshop, competentietest en/of netwerktraining. De overige € 22,7 miljoen van het extra budget hebben we gekregen voor de dienstverlening aan werkgevers en het organiseren van meer ontmoetingen tussen werkgevers en werkzoekenden. Het gaat dan bijvoorbeeld om speeddates, voorlichtingsbijeenkomsten en banenmarkten.

Training ‘Succesvol naar werk’

De trainingen ‘Succesvol naar werk’ vormden de basis van het vorig jaar beëindigde ‘Actieplan 50PlusWerkt’, een project dat werkzoekende 50‑plussers ondersteunde bij het vinden van een baan. Onderzoekers van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam hebben de effectiviteit van de training onderzocht. De rapportage is in december 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit het onderzoek blijkt dat de training een aantoonbaar positief effect had op zowel de werkhervatting als de WW‑uitstroom. De uitstroom werd met 4,5 procentpunt vergroot. Ook blijkt de training kosteneffectief: deze grotere uitstroom compenseerde ruimschoots de gemaakte kosten. Deelnemers aan de training hebben, vergeleken met de groep die geen training heeft gevolgd, betere kennis van de verschillende sollicitatiemethoden, besteden meer tijd aan sollicitaties, hebben vaker een LinkedIn‑profiel en iets meer vertrouwen in hun vaardigheden om werk te zoeken. De deelnemers zijn tevreden. Gemiddeld beoordeelden zij de training met een 7,5 en de trainer met een 8,3. De training was niet voor alle deelnemers even effectief. Middelbare en hoogopgeleide 50‑plussers hadden duidelijk meer baat bij de training dan laagopgeleiden, bij wie de kans op werk niet zichtbaar toenam. UWV gaat onderzoeken waarom de training minder effectief was voor deze groep. Zo gaan we bijvoorbeeld na of de samenstelling van de trainingsgroep van belang is voor het effect van de training. Op basis van de vervolganalyses verbeteren we onze dienstverlening. We willen in 2018 bijvoorbeeld jobhunting inzetten (het actief zoeken en benaderen van potentiële werkgevers), om vooral lager opgeleide ouderen aan werk te helpen.

Inspiratiedagen

In 2017 hebben we 5 inspiratiedagen georganiseerd: in Leeuwarden, Rotterdam, Arnhem, Nieuwegein en Amsterdam. Een inspiratiedag omvat sprekers, workshops en een inspiratiemarkt. De workshops voor de werkzoekenden gaan over solliciteren via social media, over netwerken, over hoe werkgevers selecteren en over de kracht van gedrag en empowerment. Werkzoekenden komen de hele dag en werkgevers een dagdeel. Het programma wordt afgesloten met een gezamenlijke netwerkborrel. Er komen per inspiratiedag gemiddeld 550 werkzoekenden en 200 werkgevers. De waardering is hoog: werkzoekenden geven gemiddeld een 8,1 en werkgevers een 7,8.