Scholingsvoucher en plaatsingsfee

Sinds mei 2016 hebben we tijdelijk scholingsvouchers beschikbaar gesteld voor scholing van WW’ers, werknemers en zzp’ers richting een beroep met goede baankansen. Hiervoor is in totaal € 45 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan € 9 miljoen was gereserveerd voor werkzoekenden uit de langdurige zorg. De regeling liep tot eind 2017. Het aantal toekenningen in 2017 bedroeg 13.000, waarvan 9.400 voor de oorspronkelijke, brede groep en 3.600 voor werkzoekenden uit de langdurige zorg. Op 19 december 2017 was het budget voor de langdurige zorg ook volledig benut. Na het bereiken van het subsidieplafond zijn 984 bezwaren ingediend wegens afwijzing van een aanvraag om een scholingsvoucher. Daarvan zijn er 88 gegrond verklaard.

De plaatsingsfee was een tijdelijke subsidie voor private intermediairs, zoals uitzendbureaus en re‑integratiebureaus, die 50‑plussers aan het werk helpen. De regeling was beschikbaar tot 1 oktober 2016. De hoogte van de fee liep op naarmate de arbeidsovereenkomst met de 50‑plus‑WW’er langer duurde, met een maximum van € 1.500. Voorwaarde was dat de 50‑plusser ging werken voor minstens 50% van het aantal uren waarvoor hij een uitkering ontving, met een minimum van 12 uur per week. De eerste fee kon worden aangevraagd nadat een 50‑plusser 3 maanden had gewerkt. In 2017 zijn nog 3.200 aanvragen toegekend. Dit waren allemaal vervolgaanvragen op een eerdere toekenning.