Belangrijkste gegevensafnemers

 

Afgenomen gegevens

 

2017

2016

Belangrijkste afnemers inkomstenverhoudingen

  

Belastingdienst

338.953.724

310.757.540

UWV intern

249.966.205

231.655.070

Centraal Bureau voor de Statistiek

234.859.420

236.706.734

Sociale Verzekeringsbank

201.466.878

199.849.557

Pensioenfondsen

121.864.442

105.932.532

Gemeentelijke Sociale Diensten

9.850.836

13.059.649

   

Belangrijkste afnemers burgerservicenummers

  

Sociale Verzekeringsbank

200.590.870

182.059.874

UWV intern

34.289.467

35.961.166

Gemeentelijke Sociale Diensten

8.385.109

8.479.651

Belastingdienst

7.574.982

8.160.490

Deurwaarders

1.679.335

1.691.166

In onze polisadministratie stonden eind 2017 20,0 miljoen inkomstenverhoudingen geregistreerd van 13,1 miljoen mensen. UWV levert uit de polisadministratie gegevens aan derden, zoals gemeenten, pensioenfondsen, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). We verzorgen zogenoemde bulkleveringen, zoals een levering van het hele bestand van de polisadministratie aan het CBS. Daarnaast kunnen organisaties de polisadministratie raadplegen op het niveau van het burgerservicenummer (bsn). We leveren ook gegevens uit andere UWV‑bronsystemen, bijvoorbeeld aan (gerechts)deurwaarders en Justitie. De tabel toont welke organisaties de grootste gegevensafnemers waren.