Pilot Handig!

Hypotheekverstrekkers ABN AMRO (inclusief Florius), ING en Rabobank hebben samen met De Hypotheker, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), UWV, de Vereniging Eigen Huis, het Hypotheken Data Netwerk (HDN), Adviesbox en een adviesbureau de handen ineengeslagen om het aanvraagproces voor een hypotheek te vereenvoudigen. Het is de bedoeling van deze partijen om op termijn over te gaan naar een volledig digitaal aanvraagproces voor hypotheken. Een eerste stap hierbij is het vervangen van de werkgeversverklaring. In plaats van deze verklaring kan de consument gebruikmaken van het zogenoemde verzekeringsbericht: een bestaand digitaal document met bij UWV beschikbare persoonlijke loon- en arbeidsgegevens, voorzien van een waarmerk. Dit waarmerk zorgt ervoor dat de gegevens niet vervalst kunnen worden en hypotheekverstrekkers er zeker van kunnen zijn dat de informatie die door de consument wordt aangeleverd van UWV afkomstig is. De consument kan dit verzekeringsbericht op vrijwillige basis gebruiken voor de aanvraag van een hypotheek. Hiervoor loopt sinds augustus 2016 de pilot Handig!

Per maart 2017 hebben de deelnemende banken de pilot Handig! uitgebreid met 75 intermediairs. De deelnemende intermediairs kunnen bij deze banken een hypotheek aanvragen met het digitaal verzekeringsbericht van UWV in plaats van met een werkgeversverklaring. Zo wordt het aanvragen van een hypotheek voor steeds meer consumenten eenvoudiger gemaakt. Sinds begin april is de loonhistorie op het digitaal verzekeringsbericht uitgebreid naar 5 jaar. Ook worden extra gegevens over een eventuele leaseauto getoond. Hierdoor is het aantal consumenten dat het digitaal verzekeringsbericht kan gebruiken voor een hypotheekaanvraag zeer sterk toegenomen: van circa 30% naar 60 tot 70% van de aanvragers in loondienst. De consument kan dit verzekeringsbericht zelf downloaden via Mijn UWV op uwv.nl.

De resultaten van de pilot zijn zeer positief. Consumenten maken er dankbaar gebruik van. Tussen 7 april en 31 december 2017 zijn er binnen de pilot ruim 1.200 hypotheekaanvragen gedaan met behulp van het verzekeringsbericht. Consumenten ervaren gemak en volledige regie en zien toekomst in dit gebruik van digitale gegevens. Ook staan vrijwel alle adviseurs positief tegenover de pilot en moedigen zij een verdere uitrol aan. Zij geven aan met het verzekeringsbericht een verantwoord advies te kunnen geven; de banken kunnen een goede inschatting van het (krediet)risico maken. Sinds januari 2018 wordt het gebruik van het verzekeringsbericht, en daarmee de beoordeling van het inkomen op basis van het sv‑loon, stapsgewijs opengesteld voor alle hypotheekverstrekkers, adviseurs en consumenten.