Internationale controles

In internationaal verband voert UWV zelfstandig controles uit. Het Interventieteam Buitenland bezocht in 2017 597 klanten in Frankrijk, op de ABC‑eilanden, in Italië, Groot‑Brittannië, Bulgarije, Servië, Finland, Duitsland en Thailand. Daarnaast zijn los van de vooraf geplande landbezoeken 9 individuele controles uitgevoerd in het buitenland. Dit heeft geleid tot 109 rapporten. Het Internationaal Bureau Fraude‑informatie (IBF) heeft in 2017 ruim 1.900 verzoeken om informatie, ondersteuning of onderzoek ontvangen. In 2017 is bij 213 vermogensonderzoeken voor gemeenten voor € 3,4 miljoen aan buitenlands vermogen achterhaald.