Borging van privacy bij verwerking van bsn van begeleiders van klanten

UWV heeft, naar aanleiding van een handhavingsverzoek van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), besloten om uiterlijk 1 oktober 2018 te stoppen met de verwerking van het burgerservicenummer (bsn) van begeleiders van klanten die op spreekuur komen. UWV was hiermee gestart naar aanleiding van een grootschalige fraudezaak in 2011 waarbij ook begeleiders van klanten betrokken waren. De AP is van oordeel dat UWV met deze werkwijze niet voldoet aan de wettelijke eisen.

UWV en de AP hebben afgesproken dat UWV een alternatieve, minder ingrijpende werkwijze implementeert. We vragen de begeleider om zijn identiteitsbewijs te tonen en registreren diens voor- en achternaam en de geboortedatum. Deze nieuwe werkwijze wordt momenteel ingevoerd.