Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie 2018

Het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie (CIAO) is een instituut van de Universiteit van Maastricht dat in 2016 in samenwerking met UWV is opgericht. Het CIAO biedt een platform aan alle partijen die zich professioneel inzetten voor de bevordering van duurzame arbeidsparticipatie, in het bijzonder van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In samenwerking met FWG, expertisecentrum voor de zorg, is een nieuwe aanpak ontwikkeld om bij zorginstellingen verkennend onderzoek te doen naar de aanwezigheid van elementair werk dat potentieel geschikt is voor mensen uit de doelgroep voor de banenafspraak. Daarbij wordt de applicatie Xelf van FWG ingezet, die gebruikmaakt van een voor de hele zorgsector representatieve database van functies en taken. Deze gezamenlijke aanpak wordt onder andere toegepast in een project bij Zuyderland, een grote zorginstelling in Zuid‑Limburg. Daarbij worden met behulp van de methodiek Inclusief herontwerp van werk (IHW) structurele banen georganiseerd voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Aan dit project werken ook UWV, Werkgeversservicepunten, gemeenten, de Stichting MEE en regionale onderwijsinstellingen mee.

Voor de begeleiding van de werknemers uit de doelgroep heeft Universiteit Maastricht een hulpmiddel ontwikkeld dat in steeds bredere kring wordt toegepast. De Maastrichtse Werkcapaciteit Monitor (MW©M) meet wat de medewerker kan en hoe hij functioneert op het werk. Deze gegevens worden vastgelegd in een persoonlijk verslag. Op basis van het verslag spreekt de begeleider samen met de medewerker een aanpak af voor de begeleiding, zodat de medewerker optimaal naar eigen capaciteit kan presteren.

In vervolg op de basismodule Inclusieve Arbeidsanalyse is recent de opleidingsmodule Adviseur Inclusieve Arbeidsorganisatie ontwikkeld. Ook deze opleiding wordt verzorgd door Capabel Hogeschool. De eerste groep van 15 cursisten heeft in juni van dit jaar met succes deze opleiding afgerond, in september start de tweede cursusgroep. In het najaar organiseert het CIAO intervisie voor analisten, gericht op kwaliteitsborging van de inclusieve arbeidsanalyse en de daarop gebaseerde advisering aan werkgevers.