ICT‑prioriteit functionele doorontwikkeling en baten 2018

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren zullen we deze de komende jaren verder personaliseren en onze backofficeprocessen verder automatiseren, waarna we klantvragen zo veel mogelijk volledig geautomatiseerd kunnen afhandelen.

Geautomatiseerd afhandelen WW-aanvragen

Sinds half september 2017 wordt een deel (schommelend tussen de 5 en 10%) van de WW‑aanvragen geautomatiseerd afgehandeld (Straight through processing), dus zonder menselijke tussenkomst. Voor de klant betekent geautomatiseerde afhandeling een snellere doorlooptijd van de aanvraag en dus eerder duidelijkheid over recht, hoogte en duur van de uitkering. Inmiddels is een vervolgproject gestart dat werkt aan het structureel verhogen van dit percentage. De eerste tussenresultaten zijn positief: sinds een release in augustus constateren we een reële stijging van het percentage. Het project richt zich daarnaast op het digitaliseren van papieren formulieren en brieven, zodat we deze via uwv.nl digitaal aan klanten kunnen aanbieden.

Toekomstbestendig Digipoort

Met de afronding van het project Toekomstbestendig Digipoort begin 2018 voldoet de Digipoort‑aansluiting van UWV nu aan de eisen van Logius en is het beveiligingsniveau substantieel. We kunnen betaalspecificaties, brieven voor de Ziektewet en de zwangerschapsuitkeringen, en financiële informatie nu digitaal beschikbaar stellen via Digipoort. Middelgrote en grote werkgevers beschikken hiermee over een veilig(er) alternatief voor digitale bulkverwerking dan voorheen met het werkgeversportaal.