ICT‑prioriteit stabiliteit, continuïteit en informatiebeveiliging 2018

De afgelopen jaren hebben we de basis van ons ICT‑landschap op orde gebracht. Preventief onderhoud is structureel ingeregeld en monitoring wordt geleidelijk verder ontwikkeld. De focus voor verdere verbetering komt te liggen op ontkoppeling van het applicatielandschap en de beveiliging van onze portalen. Ontkoppeling – het verkleinen van afhankelijkheden tussen systemen – leidt tot vergroting van de stabiliteit, continuïteit, veranderbaarheid en wendbaarheid van de UWV‑dienstverlening.

Rapportagevoorziening Bravo

In de afgelopen maanden hebben we voortgang geboekt in het project Rapportagevoorziening Bravo. Deze nieuwe rapportagevoorziening zal het werk van onze sociaal-medische professionals ondersteunen. Een deel ervan is inmiddels afgerond. De rapportages die hieraan verbonden zijn, worden in de komende maanden in gebruik genomen. De overige onderdelen van de rapportagevoorziening implementeren we in 2019.

Robuuste internetportalen

We werken aan robuuste internetportalen. Een robuust Mijn UWV is inmiddels gerealiseerd met de afronding in 2017 van het project Ketenstabilisatie Mijn UWV. Daarnaast werken we aan een robuust werkgeversportaal. We richten ons op implementatie in het vierde kwartaal van 2018. De migratie naar de nieuwe infrastructuur voor de koppeling van systemen bij het Werkbedrijf, waardoor het digitale berichtenverkeer van klanten wordt gescheiden van het interne digitale berichtenverkeer (Scheiden servicebus), loopt enige vertraging op en zal in 2019 worden afgerond. De overige projecten in het kader van continuïteit en stabiliteit, zoals Upgrade Peoplesoft en Robuust elektronisch archief, lopen conform planning.