Afhandeling (hoger) beroep 2018

 

2018 t/m augustus

2017 t/m augustus

Ontvangen beroepszaken

7.583

8.788

Beroep

5.312

6.111

Hoger beroep

1.707

2.030

Schadebesluit

517

626

Verzoekschriften

47

21

   

Afgehandelde beroepszaken

8.107

8.754

Beroep

5.903

6.565

Hoger beroep

1.591

1.445

Schadebesluit

551

733

Verzoekschriften

62

11

Wie het niet eens is met een formele beslissing van UWV, kan een bezwaar indienen. Wie het vervolgens niet eens is met de beslissing op dit bezwaar, kan daartegen in beroep gaan bij de rechtbank. Als de klant of UWV het niet eens is met de beslissing van de rechter, kan hoger beroep worden aangetekend bij de Centrale Raad van Beroep.

Het kan gebeuren dat UWV de beslissing wijzigt nadat bezwaar is aangetekend, of dat de rechtbank de beslissing van UWV vernietigt. Als de klant door deze onjuiste beslissing schade heeft geleden, kan hij om een schadevergoeding vragen. Wanneer UWV het verzoek om schadevergoeding (gedeeltelijk) afwijst, of er niet binnen 8 weken op reageert, dan kan de klant bij de bestuursrechter een verzoekschrift indienen om UWV te veroordelen tot een schadevergoeding.

In de eerste 8 maanden van 2018 ontvingen we 14% minder (hoger)beroepszaken dan in de eerste 8 maanden van 2017. Deze daling is in lijn met de daling van het aantal ontvangen bezwaarzaken.