Afhandeling bezwaren 2018

 

2018 t/m augustus

2017 t/m augustus

Ontvangen bezwaren

42.600

53.700

WW

9.400

16.600

Arbeidsongeschiktheidswetten

20.900

24.200

Ziektewet

12.300

12.700

   

Afgehandelde bezwaren

43.700

54.400

WW

10.100

16.800

Arbeidsongeschiktheidswetten

21.300

25.000

Ziektewet

12.300

12.600

Wanneer iemand het niet eens is met een formele beslissing van UWV, dan kan hij een bezwaar indienen. In de eerste 8 maanden van 2018 werden 42.600 bezwaren ingediend. Dit is bijna 21% minder dan in de eerste 8 maanden van 2017 (53.700). Er werden minder wetstechnische bezwaren en minder medische bezwaren ingediend. Het percentage gegronde bezwaren over de eerste 8 maanden was in 2018 een fractie hoger dan in de eerste 8 maanden van 2017 (24,2% versus 23,9%). Het percentage ingetrokken bezwaarzaken was in de eerste 8 maanden van 2018 iets lager dan in de eerste 8 maanden van 2017 (25,4% versus 26,4%).

In de eerste 8 maanden van 2018 zijn 70 mediations gestart en afgerond, in de eerste 8 maanden van 2017 waren dat er 67. Bij mediation proberen UWV en de klant hun geschil gezamenlijk op te lossen met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar, de mediator.