Aantal ontvangen klachten 2018

 

Eerste

Tweede

Derde

Totaal

 

4 maanden

4 maanden 

4 maanden 

 

2005

6.632

5.297

8.187

20.116

2006

9.778

6.008

5.058

20.844

2007

4.889

4.176

3.809

12.874

2008

3.589

2.694

2.799

9.082

2009

3.678

3.652

3.689

11.019

2010

3.831

3.197

3.521

10.549

2011

3.399

2.769

2.918

9.086

2012

2.934

2.703

2.805

8.442

2013

3.044

2.803

2.624

8.471

2014

3.055

2.739

2.726

8.520

2015

2.686

3.001

4.029

9.716

2016

4.125

3.389

3.275

10.789

2017

3.022

2.642

2.383

8.047

2018 t/m augustus

2.643

2.335

  

Wie ontevreden is over de handelwijze van UWV, kan een klacht indienen. We spannen ons in om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Wanneer we het probleem niet kunnen oplossen, leggen we dit uit. We sturen persoonlijke brieven en als we iets fout hebben gedaan, maken we excuses en zetten het waar mogelijk recht. Ook schrijnende situaties handelen we samen met klanten af. Klanten die een klacht hebben ingediend, nodigen we uit voor een gesprek. Dat helpt ons om onze dienstverlening te verbeteren. Met hetzelfde doel analyseren we binnengekomen klachten. Wanneer iemand het niet eens is met een formele beslissing van UWV, kan hij een bezwaar indienen.

In de eerste 8 maanden van 2018 ontvingen we 4.978 klachten, 12% minder dan in de eerste 8 maanden van 2017. We handelden 99,4% van de klachten af binnen de wettelijke termijn van 6 weken, of – indien verdaagd – binnen 10 weken (eerste 8 maanden van 2017: 99,1%.)