Klanttevredenheid 2018

 

Norm

Eerste meting

Gemiddelde score

 

2018

2018

2017

Tevredenheid uitkeringsgerechtigden

7,0

7,2

7,2

Tevredenheid werkzoekenden, 0 tot 3 maanden werkloos

n.v.t.

7,0

7,1

Tevredenheid werkzoekenden, 4 tot 12 maanden werkloos

n.v.t.

7,0

7,0

Tevredenheid kwaliteit online dienstverlening via werk.nl

n.v.t.

7,2

7,2

Tevredenheid werkgevers

6,3

6,6

6,7

Tevredenheid werkgevers over online vacaturebemiddeling en -vervulling

n.v.t.

5,9

6,0

Het landelijk klanttevredenheidscijfer van uitkeringsgerechtigden komt bij de eerste meting van 2018 uit op 7,2 en is gelijk aan de score van 2017. Als we kijken naar de verschillende uitkeringssoorten, dan zien we dat de klanttevredenheid van WW‑uitkeringsgerechtigden in de eerste helft van 2018 vrijwel stabiel blijft op 7,0. De klanttevredenheid van andere groepen uitkeringsgerechtigden is hoger. WAO- en WAZ‑gerechtigden zijn het meest tevreden, zij waarderen onze dienstverlening met 7,8. Uit analyse van de resultaten komen wel aandachtspunten naar voren: klanten geven bijvoorbeeld aan dat ze eerder gegeven informatie moeten herhalen. Ook blijkt dat de samenwerking tussen UWV‑onderdelen beter kan. We voeren elk jaar diverse projecten uit om onze dienstverlening te verbeteren en nemen deze observaties mee in de zogeheten klantreizen die we ondernemen. Met een klantreis brengen we de route in kaart die klanten binnen UWV afleggen. We zien dan waar zich knelpunten voordoen, waar klantprocessen efficiënter moeten en waar de samenwerking tussen bedrijfsonderdelen beter moet.

De tevredenheid over de wettelijk verplichte dienstverlening van UWV is bij werkgevers na de stijging in 2017 iets gedaald, van 6,7 naar 6,6. Ook het totaaloordeel van werkgevers over de digitale dienstverlening via werk.nl is licht gedaald: van 6,0 naar 5,9.