AKC 2018

Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum, opgericht in 2009, verzamelt, ontwikkelt, verspreidt en evalueert onderbouwde wetenschappelijke kennis en stimuleert het gebruik daarvan door arbeidsdeskundigen. De AKC kennisagenda sluit aan bij de UWV Kennisagenda. Sinds de onderzoekaanbesteding in 2016 wordt vooraf een implementatieplan opgesteld om te borgen dat de kennis in de praktijk kan worden benut. UWV en de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) zijn de samenwerkende partijen in de stichting.

In de afgelopen maanden zijn tijdens rondetafelbijeenkomsten, waarbij ook vertegenwoordigers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en UWV aanwezig waren, 4 kennisthema’s uitgewerkt: Technologie en inclusieve arbeid, Inclusie en arbeid, Duurzamere inzetbaarheid en Flexibilisering van arbeid. Op basis hiervan stelt het AKC in december 2018, met andere kennisinstituten als UWV, het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI), ZonMw, het CAOP en universiteiten, een gezamenlijke Nationale Kennisagenda Mens‑Werk‑Inkomen op voor de komende jaren. Hiermee zorgt het AKC voor betere afstemming van onderzoeken gericht op een inclusievere arbeidsmarkt.

Verder is de Kennisbibliotheek Chronisch Werkt gepubliceerd. Deze biedt werkgevers, werknemers, zelfstandigen en professionals handvatten om samen het gesprek aan te gaan over de noodzakelijke stappen om aan het werk te blijven of te komen met een chronisch verminderde belastbaarheid.

Externe visitatie en nieuw strategisch plan 2018–2021

Het AKC heeft de positieve beoordeling door de externe visitatiecommissie van begin 2018 vertaald in een nieuw strategisch meerjarenplan 2018–2021. Het belangrijkste nieuwe focuspunt is de inzet op implementatie en gebruik van de reeds beschikbare kennis. Het AKC ontwikkelt hiervoor samen met de NVvA, arbeidsdeskundigen in de verschillende werkvelden, UWV en andere werkgevers van arbeidsdeskundigen een meerjarenactie- en leerplan. Een enquête onder de leden van de NVvA werd door driekwart van hen ingevuld. Zij waarderen de producten van het AKC met een 7 tot 8.