Tewerkstellingsvergunningen en ‑adviezen 2018

 

2018 t/m augustus

2017 t/m augustus

 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal ingediende aanvragen tewerkstellingsvergunningen

5.200

 

4.200

 

Aantal afgehandelde tewerkstellingsvergunningen

5.100

 

4.100

 

Vergunning verleend

4.500

88%

3.600

88%

Aanvraag tijdens behandeling door werkgever ingetrokken

200

4%

200

5%

Vergunning geweigerd/aanvraag niet in behandeling genomen

400

8%

300

7%

     

Aantal ingediende aanvragen advies GVVA

2.300

 

2.900

 

Aantal afgehandelde aanvragen advies GVVA

2.200

 

2.900

 

Positief advies

1.800

82%

2.300

79%

Aanvraag tijdens behandeling door werkgever ingetrokken

100

5%

100

3%

Negatief advies

300

13%

500

18%

Werkgevers die personeel van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) korter dan 3 maanden in Nederland willen laten werken, moeten daarvoor een tewerkstellingsvergunning bij UWV aanvragen. Dit geldt ook wanneer ze vreemdelingen willen inhuren die hier studeren of om andere redenen dan arbeid al in Nederland wonen. Kroaten mogen sinds 1 juli 2018 zonder werkvergunning werken in Nederland. Kroatië trad op 1 juli 2013 toe tot de Europese Unie, maar Nederland gebruikte, om economische redenen, de mogelijkheid om het vrij verkeer voor Kroatische werknemers uit te stellen. We gaven 98% van de tewerkstellingsvergunningen binnen 5 weken af (de norm is 90%).

Werkgevers die voor 3 maanden of langer personeel willen aannemen uit landen buiten de EER, kunnen een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND vraagt UWV advies over het arbeidsmarktdeel. UWV toetst de adviezen voor de IND en de aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen op dezelfde wijze. We hebben 97,9% van de verzoeken om advies binnen 5 weken afgehandeld (de norm is 90%).

Na evaluatie van de GVVA‑procedure heeft UWV in samenwerking met de IND verbeteringen voor werkgevers doorgevoerd en is ook de informatievoorziening naar klanten sterk verbeterd: aanvraagformulieren, websites en standaardbrieven zijn aangepast, de rollen van IND en UWV zijn verduidelijkt, en de procedure is versneld.