Resultaten project Intensivering WGA 80–100

 

Resultaat 2017

Aantal deelnemers

7.537

Van wie eind 2017 nog dienstverlening kregen

6.540

Voor wie een herbeoordeling is aangevraagd

1.147

Met als resultaat overgang naar de IVA

864

  

Aantal gevoerde gesprekken

30.100

  

Resultaat gesprekken

 

Aantal deelnemers met vrijwilligerswerk

1.141

Aantal deelnemers gedeeltelijk aan het werk

279

Aantal deelnemers uitgestroomd naar werk

53

We zijn in september 2015 een project gestart waarbij regiovestigingen activerende intensieve dienstverlening bieden aan mensen met een volledige WIA/WGA‑uitkering (80–100%). Het gaat om mensen die in 2011 zijn ingestroomd. In 2017 is de doelgroep uitgebreid met mensen die in 2012 zijn ingestroomd. Sinds 1 januari 2017 nemen 30 regio’s deel aan het project.

Het doel van het project is tweeledig. UWV herstelt het contact met deze mensen om te kijken hoe ze ervoor staan, welke mogelijkheden ze hebben en wat ze nodig hebben om die mogelijkheden te benutten. Dit kan, indien nodig, resulteren in een overleg met de verzekeringsarts voor een herbeoordeling om vast te stellen of de klant nog recht heeft op de uitkering. Daarnaast kan UWV met het project onderzoeken hoeveel mensen uit de doelgroep dankzij de intensieve dienstverlening op maat weer in beweging komen en uiteindelijk aan de slag gaan, betaald of onbetaald. De deelnemende regiovestigingen brengen in beeld welke activiteiten worden ingezet en welke resultaten dit oplevert. In 2017 hebben we voor dit project in totaal € 12 miljoen uitgetrokken.

Inmiddels zijn er gesprekken gevoerd met ruim 7.500 klanten uit de doelgroep. Een groot deel van hen heeft een beperkt netwerk of leeft zelfs geïsoleerd. Veel van deze klanten zijn ervan overtuigd dat zij niets meer kunnen. De eerste activeringsgesprekken gaan daar vaak over. Verder legt UWV voor hen verbinding met gemeentelijke voorzieningen die ze voorheen niet gebruikten. Daarnaast activeren we mensen die er al aan toe zijn om weer aan het werk te gaan. We verwachten dat de ondersteuning, aandacht en activering helpen om het zelfvertrouwen van de doelgroep te vergroten, waardoor ze op de langere termijn meer kansen hebben om weer werk te vinden. Het project is eind 2017 geëindigd. Alle klanten die in 2011 en 2012 om arbeidskundige redenen de WGA 80–100 zijn ingestroomd, zijn na het project opgenomen in de nieuwe basale dienstverlening. Bij die nieuwe dienstverlening maken we dankbaar gebruik van de inzichten die we bij deze pilot hebben opgedaan.