Oordeel over klachten

 

2017

2016

Oordeel

Aantal

%

Aantal

%

Gegrond

1.808

22,3%

1.774

16,2%

Ongegrond

1.360

16,8%

1.726

15,7%

Niet-ontvankelijk

159

2,0%

198

1,8%

Oordeel niet van toepassing

2.715

33,5%

5.524

50,4%

Geen oordeel

2.052

25,4%

1.742

15,9%

     

Totaal

8.094

100%

10.964

100%

In 2017 hebben we 8.094 klachten afgehandeld. Een klein gedeelte daarvan was ingediend in 2016. Voor ruim 99% van de klachten (doelstelling is 95%) lukte de afhandeling ervan binnen de wettelijke termijn van 6 weken, of – indien verdaagd – binnen 10 weken.

We lossen veel klachten vroegtijdig op. We zoeken kort na het indienen van de klacht contact met de klant om in goed overleg te komen tot een acceptabele oplossing. De op deze manier opgeloste klachten worden dan geregistreerd onder de noemer ‘oordeel niet van toepassing’. Het aantal klachten dat we zo oplossen is gedaald doordat we sinds 2017 vaker direct actie ondernemen om de onderliggende problemen in de uitvoering op te lossen, zodat we daarna minder klachten over hetzelfde onderwerp krijgen. Hierdoor daalt het percentage klachten ‘oordeel niet van toepassing’ en stijgen de overige percentages. Als de klacht niet gegrond en ook niet ongegrond verklaard kan worden, wordt de klacht geregistreerd onder de noemer ‘geen oordeel’.