Ontwikkeling Wajong

 

Instroom

Uitstroom

Lopende

   

uitkeringen

   

einde jaar

2003

8.200

4.400

138.500

2004

9.400

4.900

142.600

2005

10.400

5.600

147.200

2006

13.600

4.900

155.900

2007

15.300

4.400

166.800

2008

16.100

4.300

178.600

2009

17.600

4.300

192.000

2010

17.800

4.600

205.100

2011

16.300

5.200

216.200

2012

15.300

5.100

226.500

2013

17.700

5.500

238.700

2014

17.400

5.700

250.600

2015

4.500

6.400

248.800

2016

4.200

6.100

247.100

2017

4.700

6.100

245.800

De Wajong is er voor mensen die al vóór hun 17e jaar arbeidsongeschikt waren, of dat tijdens de opleiding/studie werden. Het aantal klanten met een Wajong‑uitkering is jarenlang toegenomen, maar daalt sinds 2015 licht. Tot en met 2009 gold de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (de oude Wajong of oWajong). Op 1 januari 2010 werd de nieuwe Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (de nieuwe Wajong, nWajong of Wajong 2010) van kracht. Bij deze wet lag de nadruk op het arbeidsvermogen van Wajongers.

Sinds 1 januari 2015 geldt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong 2015). Deze wet is alleen nog toegankelijk voor jonggehandicapten die volledig en duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. Hiermee wordt bedoeld dat zij door hun ziekte of handicap niet over arbeidsvermogen beschikken en dit ook nooit kunnen ontwikkelen. Nieuwe jonggehandicapten met arbeidsvermogen vallen sinds 2015 onder de Participatiewet en daarmee onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Door deze wettelijke wijzigingen nam het aantal nieuwe Wajong‑uitkeringen fors af.

In 2017 kenden we 2.800 nieuwe uitkeringen voor de Wajong 2015 toe en beëindigden we er 110. Eind 2017 waren er 6.200 lopende Wajong 2015‑uitkeringen.

Het aantal mensen met een oWajong‑uitkering is met 2.900 gedaald tot 174.500. Er werden 1.000 oWajong‑uitkeringen toegekend en 3.900 oWajong‑uitkeringen beëindigd.

De instroom in de Wajong 2010 bedroeg 900 in 2017. Eind 2017 waren er 65.100 mensen met een uitkering op grond van de Wajong 2010. Van 2.100 mensen met een Wajong 2010‑uitkering werd de uitkering beëindigd.

Het totaalaantal lopende Wajong‑uitkeringen was eind 2017 met 245.800 1% lager dan eind 2016 (247.100).