AKC

Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum, opgericht in 2009, verzamelt, ontwikkelt, verspreidt en evalueert onderbouwde wetenschappelijke kennis en stimuleert het gebruik daarvan door arbeidsdeskundigen. De AKC kennisagenda sluit aan bij de UWV Kennisagenda. Sinds de onderzoekaanbesteding in 2016 wordt vooraf een implementatieplan opgesteld om te borgen dat de kennis in de praktijk kan worden benut. UWV en de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) zijn de samenwerkende partijen in de stichting.

Per 1 maart 2017 is dr. Roland Blonk benoemd op de AKC‑leerstoel Arbeidsdeskundigheid en Inclusieve Innovatie van Arbeid aan de Tilburg University. Hij houdt op 6 april 2018 zijn inaugurele rede. Op 1 juni 2017 heeft dr. Shirley Oomens, sinds 1 mei 2016 lector arbeidsdeskundigheid aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), haar intreerede uitgesproken.

Project Duurzaam Werk(t)

In de periode 2016–2021 voeren het AKC en de NVvA in 3 arbeidsmarktregio’s een maatschappelijk project Duurzaam Werk(t) uit. Doel van het project is om per regio 45 werkgevers te ondersteunen bij het duurzaam plaatsen van 45 mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Vervolgens zullen deze werkgevers en werknemers 3 jaar gevolgd worden, om meer inzicht te verwerven in de factoren die duurzame arbeidsparticipatie en baanbehoud bij mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt bevorderen. Het project is op 1 april 2017 van start gegaan in de arbeidsmarktregio Zuid‑Kennemerland en IJmond. AKC en NVvA werken hier samen met UWV, het bestuur van het regionale Werkbedrijf en de lokale werkgeverspartijen. Halverwege 2018 start een tweede regio.

Onderzoeken

In 2017 werden 2 onderzoeken afgerond en gepubliceerd.

In 2017 zijn de inhoud en presentatie van de kennisbibliotheek Chronisch Werk(t) volledig vernieuwd. Er zijn naast op de professional afgestemde zoekingangen nu ook ingangen voor werknemers (ervaringsdeskundigen), werkgevers en zzp’ers.

AD-Game

Aan de instrumenten waarmee het AKC kennis verspreidt en deelt (leidraden, AKC‑Cahiers, colleges voor arbeidsdeskundigen en voorbeeldcasuïstiek) is een creatieve en speelse vorm van kennisverwerving toegevoegd: de Arbeidsdeskundige kennisgame (AD‑Game). De AD‑Game Poortwachter, die op de telefoon, tablet en laptop te spelen is, is ontwikkeld in samenwerking met de NVvA. Niet alleen arbeidsdeskundigen kunnen met de game hun kennis over re‑integratie‑inspanningen in het kader van de Wet verbetering poortwachter toetsen. Ook hrm‑professionals, jobcoaches, werkgevers, werknemers, bedrijfsartsen, casemanagers en andere geïnteresseerden kunnen de game spelen. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten over de Wet verbetering poortwachter die UWV in maart 2017 hield, konden alle deelnemers de AD‑Game Poortwachter spelen.

Zelfevaluatie

Het AKC heeft nagenoeg alle gestelde doelen voor de planperiode 2013–2017 bereikt, met als belangrijkste resultaten de instelling van het lectoraat en de leerstoel en het goed inregelen van de kenniscyclus samen met de beroepsgroep. Om voor de volgende planperiode van 2018–2021 met voldoende scherpte nieuwe doelen te kunnen stellen, heeft het AKC‑bestuur in 2017 een zelfevaluatie uitgevoerd en een externe visitatiecommissie om advies gevraagd.