Versterken samenwerking op ICT‑gebied met externe organisaties

Naast samenwerking met andere grote uitvoerders, zoals de Belastingdienst, werken we steeds meer samen met andere uitvoeringsorganisaties waarmee we raakvlakken hebben. We werken samen bij concrete voorzieningen en processen, maar er is ook aandacht voor strategische samenwerking op de langere termijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatiebeveiliging en de betrokkenheid bij ontwikkeling en gebruik van de generieke digitale infrastructuur voor de e‑overheid. Kennisdeling rond innovatie hoort daar ook bij.

UWV participeert in de Manifestgroep, samen met 15 andere organisaties in de overheidssector. Deze organisaties hebben net als UWV direct contact met burgers en bedrijven; samen zijn we verantwoordelijk voor een groot deel van de overheidsdata en datastromen. De Manifestgroep staat voor een goede dienstverlening aan burgers en bedrijven en wil ervoor zorgen dat deze minimaal last hebben van complexe regels en organisaties. De deelnemers streven daarom gezamenlijk naar een zorgvuldige, efficiënte, betrouwbare en transparante uitvoering en inrichting van gegevensmanagement en gegevensstromen. Effectievere centrale sturing op een beperkter aantal thema’s biedt betere mogelijkheden voor de uitvoering om de dienstverlening te verbeteren. In de tweede helft van 2017 is in aanloop naar het regeerakkoord gewerkt aan een positiebepaling voor het verder ontwikkelen van de generieke digitale infrastructuur van de overheid. Dit moet in 2018 in samenspraak met het nieuwe kabinet leiden tot een breed gedragen visie.

Ondertussen worden ook bijdragen geleverd aan de verdere ontwikkeling van bestaande e‑overheidsvoorzieningen zoals het verbeteren en toekomstbestendig maken van de Berichtenbox en het werken met machtigingen. Ook worden de mogelijkheden verkend van innovaties zoals de blockchaintechnologie. Deze technologie (bekend van de bitcoin) biedt nieuwe perspectieven voor de onweerlegbare vastlegging van transacties. De Manifestgroep heeft eind 2016 besloten de kennis op dit gebied te bundelen en aan de hand van mogelijke toepassingen en pilots verder studie te maken van de mogelijkheden. Een eerste conferentie om dit thema breder binnen de uitvoeringswereld te verkennen, heeft plaatsgevonden in juni 2017. Blockchaintechnologie wordt als kansrijk gezien. Het horizontale samenwerken dat deze innovatie kenmerkt, kan helpen om keteninformatisering sneller te realiseren, waarbij de burger centraal staat. Een tweede conferentie heeft begin 2018 plaatsgevonden.