ICT‑prioriteit wet- en regelgeving

Op verzoek van de overheid passen we onze systemen continu aan veranderingen in wet- en regelgeving aan. Over de implementatie van (grootschalige) nieuwe wet- en regelgeving blijven we in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dit doen we om de samenhang met de in het UWV Informatieplan beschreven trajecten te bewaken. Door vroeg in beleidstrajecten af te stemmen over de relatie met ICT, bevorderen we dat ICT optimaal bijdraagt aan de beleidsdoelstelling. Bij de uitwerking van de maatregelen uit het regeerakkoord werken UWV en het ministerie intensief samen. Het Bureau ICT‑toetsing is een toets gestart voor voorbereidingen op de inleenadministratie en quotumheffing in het kader van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.