ICT‑prioriteit stabiliteit, continuïteit en informatiebeveiliging

Er wordt geen uitkering meer betaald, geen beoordeling meer uitgevoerd en geen klant meer naar werk begeleid zonder dat onze ICT eraan te pas komt. ICT maakt dan ook onlosmakelijk deel uit van onze primaire processen. Onze systemen moeten betrouwbaar functioneren en voldoende beschikbaar zijn. De hoogste prioriteit geven we daarom onveranderd aan stabiliteit en continuïteit. De borging van de beschikbaarheid van het bestaande systeemlandschap is gebaseerd op 3 pijlers: het monitoren van ketens van systemen, preventief onderhoud en informatiebeveiliging.

Ketens monitoren

In de eerste plaats monitoren we ketens van systemen en breiden we dit verder uit. Dat is nodig omdat alleen op die manier steeds het verband zichtbaar blijft tussen verstoringen en de effecten daarvan op de dienstverlening. Het project Ketenstabilisatie Mijn UWV.nl heeft ervoor gezorgd dat de maandelijkse inkomstenverrekening voor de WW onder ketenmonitoring is gebracht.

Preventief onderhoud

De tweede pijler is het preventief onderhoud. ICT‑systemen moeten niet alleen in stand worden gehouden maar ook continu worden verbeterd. Het programma Groot onderhoud voert planmatig upgrades uit, zodat de hard- en software waarop applicaties draaien ondersteuning blijven krijgen. In 2017 is een aantal trajecten uitgevoerd om verknoopte onderdelen van ons systeemlandschap te ontkoppelen en op die manier minder kwetsbaar te maken voor verstoringen in een keten. Daarnaast automatiseren wij ons technisch beheer en werken we bijvoorbeeld aan het automatisch implementeren van software en het automatisch testen. Hierdoor zijn wij in staat sneller veranderingen door te voeren en verminderen we het aantal fouten en herstelacties bij de implementatie van onze software. Het project Digitale werkplek richt zich op het faciliteren van efficiënte samenwerking tussen UWV‑medewerkers. Eind van het jaar is de aanpassing van de kantoorautomatisering hiervoor opgeleverd en is het project afgerond. Ook het upgraden van ons enterprise resource planning (ERP)‑systeem (Peoplesoft) loopt volgens plan en is voor een groot deel gereed.

Informatiebeveiliging

De derde pijler is informatiebeveiliging. Naast de reguliere activiteiten om onze processen en systemen veilig te maken en te houden, analyseren we de beveiliging van UWV op centraal niveau. Het instrumentarium daarvoor is uitgebreid, in samenhang met de beveiligingsmaatregelen die het rekencentrum verzorgt. Het project Loghost is gestart. Hiermee kunnen we naar verwachting vanaf eind 2018 met een generiek loggingplatform afwijkend gebruik van de systemen detecteren, ongeacht of dit interne of externe oorzaken heeft. Daarnaast monitoren we wijzigingen op de systemen en toetsen we gedurende het ontwikkelproces of op te leveren software voldoet aan de beveiligingseisen.

Andere prioriteiten

Op kortere termijn zijn er ook acties die bijdragen aan andere prioriteiten zoals vereenvoudiging en modernisering. In 2017 hebben we bijvoorbeeld gewerkt aan het in elkaar schuiven van de rapportagevoorzieningen die het werk van onze sociaal‑medische professionals ondersteunen. Een goede inrichting luistert nauw en kost meer tijd dan voorzien. Voor de Participatiewet zijn de rapportagevoorzieningen inmiddels in elkaar geschoven en met behulp van een pilot verder verbeterd. Het workflowsysteem voor sociaal‑medische dienstverlening is gemoderniseerd zodat we deze werkprocessen nog een aantal jaren kunnen ondersteunen.