Beoordeling re‑integratieverslag

De verantwoordelijkheid voor de begeleiding van zieke werknemers met een vast dienstverband ligt bij de werkgevers. Tijdens de ziekte van de werknemer betaalt de werkgever het loon gedurende maximaal 2 jaar (104 weken) door. Tijdens de ziekteperiode is de werkgever verplicht zich in te spannen om de zieke werknemer te begeleiden naar passend werk binnen of buiten zijn bedrijf. De werknemer is verplicht daaraan mee te werken. Wij beoordelen hun gezamenlijke inspanningen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te laten gaan. Dit doen we op basis van het re‑integratieverslag dat werkgever en werknemer opstellen bij het indienen van de WIA‑aanvraag. We hebben in 2017 32.300 re‑integratieverslagen beoordeeld, 13% daarvan hebben we niet goedgekeurd.

Indien we vaststellen dat de werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen, legt UWV een loonsanctie op en moet de werkgever het loon maximaal 1 jaar langer doorbetalen. In 2017 legden we 2.200 inhoudelijke loonsancties op, meer dan in 2016. We legden ook 1.700 administratieve loonsancties op wegens een onvolledig re‑integratieverslag, iets minder dan in 2016.

Zowel de werkgever als de werknemer kan UWV tussentijds om een deskundigenoordeel vragen als hij van mening is dat de ander zich onvoldoende inspant, twijfels heeft over de geschiktheid om te werken of zich afvraagt of het aangeboden werk passend is. In 2017 hebben we 14.000 van dergelijke deskundigenoordelen uitgevoerd.