Activeren breder zoekgedrag

Voor mensen aan wie sinds 1 juli 2015 een WW‑uitkering is toegekend, geldt dat na 6 maanden werkloosheid in principe alle arbeid passend is. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft per 1 april 2015 extra middelen beschikbaar gesteld voor het activeren van breder zoekgedrag. Met WW’ers die nog geen werkoriëntatiegesprek hebben gehad en na 6 maanden nog werkloos zijn, voeren we in de zesde of zevende maand van werkloosheid een activeringsgesprek waarin de adviseur werk van UWV afspraken maakt met de werkzoekende over het verbreden van diens sollicitatieactiviteiten. In 2017 zijn 37.400 van deze activeringsgesprekken gevoerd. Met ingang van 2018 geven onze adviseurs werk, waar dat naar hun inschatting nodig is, klanten al in een eerder stadium het advies om breder te zoeken. Vanaf 6 maanden werkloosheid kan dat leiden tot bindende afspraken.