Uitstroom naar werk van mensen met een WW‑uitkering

In 2017 heeft UWV van bijna 218.800 mensen de WW‑uitkering beëindigd wegens redenen gerelateerd aan werk. UWV hanteert hiervoor in dit jaarverslag een andere definitie dan voorheen. Dat is omdat er door de invoering van de inkomstenverrekening per 1 juni 2015 verschuivingen zijn opgetreden in de redenen waarom WW‑uitkeringen worden beëindigd.

Er is bijvoorbeeld een grote groep WW’ers die na werkhervatting geen inkomstenopgave meer indient. De uitkering wordt dan beëindigd wegens het niet indienen van een inkomstenopgave, en niet wegens werkhervatting. Ook zijn er mensen die het werk voor lagere inkomsten dan voorheen hervatten en afzien van de kleine WW‑uitkering die dan nog resteert. We hebben daarom een nieuwe telsystematiek ingevoerd. Ook uitkeringen die om die redenen zijn beëindigd, tellen we nu mee als een vorm van werkhervatting. Ook laten we zien hoeveel mensen er werken met een aanvulling vanuit de WW. Dat waren er eind 2017 ruim 96.000.

Toch geeft deze verbeterde telsystematiek nog steeds een onderschatting van het aantal WW’ers dat aan het werk is gegaan. We kijken hoe we de telsystematiek nog verder kunnen verbeteren.