Diversiteit

Bij UWV lopen tal van initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. Met de ondertekening van het charter Diversiteit hebben we vastgelegd dat we ons actief zullen inzetten voor meer diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer. Met het charter Talent naar de Top hebben we ons uitgesproken voor meer vrouwen in de top van de organisatie. Inmiddels wordt 39,0% van de leidinggevende posities op alle managementniveaus vervuld door vrouwen (31,7% in het eerste en tweede echelon en 40,3% in het derde en vierde echelon). In 2016 was dat 37,2% (en respectievelijk 26,6% en 39,0%). Tijdens de opening van de Week van de Diversiteit, eind 2017, heeft UWV een overkoepelend mission statement en een actieplan, in de vorm van een manifest, ondertekend. Met het manifest maken we duidelijk wat we verstaan onder diversiteit en inclusiviteit, waarom we het belangrijk vinden en wat we in de praktijk gaan doen. Daar hoort bijvoorbeeld bij dat we op ambitieuze wijze invulling willen geven aan de banenafspraak.