Inclusiviteit 2018

UWV hecht veel waarde aan een divers en inclusief personeelsbestand. We willen dat iedereen zich in onze organisatie gewaardeerd, gerespecteerd en op zijn gemak voelt. UWV wil nadrukkelijk een inclusieve organisatie zijn. We hebben ons ten doel gesteld om in het kader van de banenafspraak eind 2020 500 arbeidsplaatsen te hebben gerealiseerd voor personen uit het doelgroepregister. Eind augustus 2018 waren er 274 arbeidsplaatsen gerealiseerd. Op 1 september start een traject om kandidaten uit het doelgroepregister voor een secretariaatondersteunende functie vooraf een kennismakings- en inwerkperiode aan te bieden. Doel is om 50% van hen te laten doorstromen naar een andere functie binnen UWV. Daarnaast start voor 20 tot 30 hoogopgeleide jongeren met een arbeidsbeperking een traineepool, als onderdeel van de jaarlijkse reguliere pool van 130 trainees. In 2019 zullen we dit traject herhalen.