Diversiteit 2018

Eind augustus 2018 was 58,0% van de UWV’ers vrouw (eind 2017: 57,7%). In de eerste 8 maanden van 2018 bestond 62,6% van de nieuwe instroom uit vrouwen. Met het charter Talent naar de Top hebben we ons uitgesproken voor meer vrouwen in de top van de organisatie. Onze doelstelling is dat in 2020 minstens 25% van de top (het eerste en tweede echelon) uit vrouwelijke werknemers bestaat. Inmiddels wordt 40,6% van de leidinggevende posities op alle managementniveaus vervuld door vrouwen (38,0% in het eerste en tweede echelon en 41,1% in het derde en vierde echelon). In 2017 was dat 39,0% (en respectievelijk 31,7% en 40,3%). Hoewel het aantal vrouwen in leidinggevende functies dus groeit, is slechts 14,1% van hen werkzaam in een functie op het eerste of tweede echelon. Mogelijkheden om ook in deze groep het aandeel vrouwen te vergroten worden in het najaar verder onderzocht.

 

2018 t/m augustus

2017

 

Aantal

%

Aantal

%

Totaal eerste en tweede echelon

129

100,0%

123

100,0%

Man

80

62,0%

84

68,3%

Vrouw

49

38,0%

39

31,7%

     

Totaal derde en vierde echelon

725

100,0%

740

100,0%

Man

427

58,9%

442

59,7%

Vrouw

298

41,1%

298

40,3%

     

Totaal

854

100,0%

863

100,0%