Sociaal-medische beoordelingen 2018

Om de afgesproken sociaal‑medische dienstverlening te kunnen realiseren, hebben we voldoende artsen met de gewenste kennis en vaardigheden nodig. Omdat de beschikbare nettocapaciteit ontoereikend is, hebben we met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) afgesproken om in 2018 voorrang te geven aan claimbeoordelingen en eerstejaars Ziektewet‑beoordelingen. Laagste prioriteit hebben (professionele) herbeoordelingen.

Gerealiseerde aantallen

We hebben in de eerste 8 maanden van 2018 104.300 sociaal‑medische beoordelingen uitgevoerd.

 

Begroting

Resultaat

Verschil

 

2018

2018

 
  

t/m augustus

 

Claimbeoordelingen

56.067

54.974

-1.093

Eerstejaars Ziektewet-beoordelingen

30.000

25.547

-4.453

Herbeoordelingen

32.800

22.569

-10.231

Beoordelingen Integrale activering Wajong

10.000

1.243

-8.757

    

Totaal

128.867

104.333

-24.534

Voorraden en achterstanden

In de eerste 8 maanden van 2018 zijn de totale voorraad en de achterstand ten opzichte van eind december 2017 gestegen. De voorraad is in de afgelopen 4 maanden echter minder toegenomen dan in de eerste 4 maanden van 2018 – in juli en augustus bleef de voorraad gelijk. De achterstand is in de afgelopen 4 maanden gelijk gebleven. Conform de afgesproken prioritering betreft de achterstand voornamelijk professionele herbeoordelingen. Voor de afhandeling daarvan geldt geen wettelijke termijn, omdat deze op indicatie van de verzekeringsarts plaatsvindt. Voor de voorraden herbeoordelingen Wajong en eerstejaars Ziektewet‑beoordelingen hebben we tot en met augustus 2018 wel de met het ministerie gemaakte afspraken gerealiseerd.

 

Eind

Eind augustus

Verschil

 

2017

2018

 

Voorraad claimbeoordelingen

13.937

14.293

356

Voorraad eerstejaars Ziektewet-beoordelingen

12.383

13.875

1.492

Voorraad herbeoordelingen

21.679

30.338

8.659

    

Totaal voorraad

47.999

58.506

10.507

    

Achterstand voorraad claimbeoordelingen

2.286

1.239

-1.047

Achterstand voorraad eerstejaars Ziektewet-beoordelingen

3.565

4.199

634

Achterstand voorraad herbeoordelingen

10.847

16.288

5.441

    

Totaal achterstand voorraad

16.698

21.726

5.028