Tijdige eerste betaling

 

Norm 2017

Resultaat 2017

Resultaat 2016

Betaling WW binnen 10 kalenderdagen na ontvangst inkomstenformulier

minimaal 90%

98%

*96%

Eerste betaling Ziektewet binnen 4 weken na ingang recht

minimaal 85%

92%

91%

Eerste betaling WIA binnen 4 weken na ingang recht

minimaal 85%

93%

93%

Eerste betaling Wajong binnen 4 weken na einde beslistermijn

minimaal 85%

91%

92%

  • *Het percentage voor 2016 heeft alleen betrekking op de eerste betalingen. Met ingang van 2017 geldt de norm voor alle betalingen Wwz (eerste en continueringsbetalingen).

Circa 1,3 miljoen mensen zijn afhankelijk van een uitkering van UWV. Een van de cruciale taken van UWV is ervoor te zorgen dat die uitkering elke maand correct en tijdig wordt betaald. Circa 4.000 van onze medewerkers werken elke dag met volle inzet om dit voor elkaar te krijgen.

Slagen we er niet op tijd in, dan geven we de klant op diens verzoek een voorschot. Hiermee voorkomen wij dat klanten in financiële problemen raken.

Sinds de invoering per 1 juli 2015 van de Wet werk en zekerheid (Wwz) verrekenen we eventuele inkomsten met de uitkering, in plaats van gewerkte uren. WW’ers moeten daarom elke maand opgeven of zij geld verdiend hebben, en zo ja, hoeveel. Pas nadat wij de inkomstenopgave hebben ontvangen, kunnen we de uitkering berekenen en vervolgens uitbetalen. Sinds 1 juli 2015 meten we hoeveel dagen er verstrijken vanaf het moment dat UWV de inkomstenopgave retour ontvangt tot en met de betaalbaarstelling van de uitkering. De gemiddelde doorlooptijd van de Wwz‑betalingen bedroeg 3 kalenderdagen in 2017. 98% van de Wwz‑betalingen in 2017 is binnen de met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) afgesproken 10 kalenderdagen gedaan.