Ontsluiting werkzoekendenbestand

Sinds mei 2016 worden mensen die online een bijstandsuitkering aanvragen automatisch als werkzoekende ingeschreven. Om te komen tot een sluitende registratie van bijstandsgerechtigden bij UWV, vergelijken we sinds april 2017 maandelijks de gegevens in de polisadministratie met de in Sonar geregistreerde bijstandsgerechtigden. Bijstandsgerechtigden die (nog) niet als werkzoekende bekend zijn bij UWV, worden dan alsnog automatisch geregistreerd. Mensen die geen bijstandsuitkering meer ontvangen, worden automatisch bij UWV uitgeschreven als werkzoekende. Tot juli 2017 konden gemeenten zich abonneren op een tweemaandelijks overzicht van de niet‑geregistreerde bijstandsgerechtigden bij UWV. Vanwege de bestandsvergelijking is dit product overbodig geworden. Gemeenten kunnen via Suwinet‑inkijk op individueel niveau controleren of een bijstandsgerechtigde als werkzoekende is geregistreerd bij UWV. Ook het dashboard in Sonar biedt inzicht in geregistreerde bijstandsgerechtigden.