Belangrijkste gegevensafnemers 2018

 

Afgenomen gegevens

 

2018 t/m augustus

2017 t/m augustus

Belangrijkste afnemers inkomstenverhoudingen

  

Belastingdienst

222.239.760

241.673.614

UWV intern

183.974.026

166.011.719

Centraal Bureau voor de Statistiek

163.252.686

162.900.656

Sociale Verzekeringsbank

139.395.044

133.984.292

Gemeentelijke Sociale Diensten

*4.345.489

7.388.272

Pensioenfondsen

*0

77.082.585

   

Belangrijkste afnemers burgerservicenummers

  

Sociale Verzekeringsbank

139.121.673

133.342.729

UWV intern

21.083.384

23.448.748

Gemeentelijke Sociale Diensten

*3.050.181

5.073.061

Belastingdienst

6.062.779

6.024.230

Deurwaarders

*75.286

1.129.779

  • *Deze cijfers geven de stand per eind april 2018 weer. De betrokken partijen nemen inmiddels gegevens af via het zakelijk portaal op uwv.nl en niet meer via bulkleveringen of raadplegingen op bsn-niveau.

In onze polisadministratie stonden eind augustus 2018 19,9 miljoen inkomstenverhoudingen geregistreerd van een kleine 13,1 miljoen mensen. UWV levert uit de polisadministratie gegevens aan derden, zoals gemeenten, pensioenfondsen, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). We verzorgen zogenoemde bulkleveringen, zoals een levering van het hele bestand van de polisadministratie aan het CBS. Daarnaast kunnen organisaties de polisadministratie raadplegen op het niveau van het burgerservicenummer (bsn). We leveren ook gegevens uit andere UWV‑bronsystemen, bijvoorbeeld aan (gerechts)deurwaarders en Justitie. De tabel toont welke organisaties de grootste gegevensafnemers waren.