Overtredingen inlichtingenplicht 2018

 

2018 t/m augustus

2017 t/m augustus

 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal geconstateerde overtredingen

8.500

 

17.700

 

Opgelegde boetes

3.200

38%

9.800

55%

Opgelegde waarschuwingen

3.700

43%

6.000

34%

Geen boete of waarschuwing opgelegd

1.600

19%

1.900

11%

Processen-verbaal door Openbaar Ministerie

0

0%

0

0%

In de eerste 8 maanden van 2018 was het totaal geconstateerde benadelingsbedrag als gevolg van overtredingen van de inlichtingenplicht € 17,5 miljoen en is een bedrag van € 2,9 miljoen aan boetes opgelegd (in dezelfde periode in 2017 € 31,1 miljoen respectievelijk € 5,8 miljoen). Een gevolg van de daling van het benadelingsbedrag is dat ook het boetebedrag evenredig daalt. De daling wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat er geen polissignalen meer zijn. Doordat we de door de klant opgegeven inkomsten voor de Wwz nu altijd met de gegevens in onze polisadministratie vergelijken, kunnen we bij de uitkeringsverstrekking rekening houden met die inkomsten. Het gemiddelde benadelingsbedrag is gestegen van € 2.198 in de eerste 8 maanden van 2017 tot € 3.177 in dezelfde periode in 2018. Deze stijging komt doordat mensen die de fout in gaan gemiddeld langer frauderen en zwaardere overtredingen begaan.

Per 1 januari 2017 is als onderdeel van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW‑wetgeving (de nieuwe Fraudewet) de mogelijkheid uitgebreid om een waarschuwing te geven in plaats van een boete.