Extra re‑integratiedienstverlening voor mensen met WIA/WGA‑uitkering, ingestroomd in 2013–2014

 

Resultaat 2017

Mensen in 2013-2014 ingestroomd in WIA/WGA, met arbeidsmogelijkheden, eind 2017 in extra re-integratiedienstverlening

1.863

Waarmee in 2017 minimaal 1 gesprek is gevoerd

1.232

Waarvoor in 2017 een werkplan is opgesteld

1.819

Waarvoor in 2017 een klantprofiel is opgesteld

986

Naast mensen die recent de WIA/WGA zijn ingestroomd, hebben we ook aandacht voor mensen die al langer een WIA/WGA‑uitkering hebben. Mensen die in de jaren 2013 en 2014 de WIA/WGA instroomden, zijn al langer uit het arbeidsproces. We bieden hun daarom, naast de nieuwe basale dienstverlening, ook extra dienstverlening. Die bestaat uit extra gesprekken, met aandacht voor integrale dienstverlening. Doel is dat eind 2018 alle WIA/WGA‑klanten die daarvoor in aanmerking komen, onze nieuwe dienstverlening ontvangen.