Re‑integratiedienstverlening voor mensen met WIA/WGA‑uitkering, ingestroomd in 2017

 

Resultaat 2017

Mensen in 2017 ingestroomd in WIA/WGA, met arbeidsmogelijkheden, eind 2017 in re‑integratiedienstverlening

16.906

Waarmee minimaal 1 gesprek is gevoerd

14.022

Waarvoor een werkplan is opgesteld

15.949

Waarvoor een klantprofiel is opgesteld

12.100

Gedurende 2017 kregen in totaal 19.100 mensen die recent in de WIA/WGA waren terechtgekomen onze nieuwe re‑integratiedienstverlening. Eind 2017 waren dat er nog 16.900; van de andere 2.200 is de dienstverlening beëindigd, meestal omdat de uitkering inmiddels is geëindigd. Het is onze intentie om met elke klant minimaal 1 en gemiddeld 2 keer per jaar contact te hebben. Op die manier kunnen we onze klanten in beeld houden. We hebben met 83% van de nieuwe instroom minimaal 1 gesprek gevoerd. Dat we nog niet met iedereen een gesprek hebben gevoerd, komt doordat er sprake is van een grotere instroom in de WGA dan verwacht en doordat er meer tijd nodig is om de nieuwe dienstverlening volledig te operationaliseren.

Voor deze klanten zijn in werkplannen afspraken vastgelegd om waar mogelijk een reguliere baan te vinden. Daarnaast maken we via een klantprofiel voor bedrijven inzichtelijk welke mensen met een arbeidsbeperking beschikbaar zijn voor werk, en wat zij kunnen. In het klantprofiel vermelden we onder meer het aantal uren dat de desbetreffende werkzoekende kan werken, wat diens competenties en affiniteiten zijn, in welke sector hij zou willen werken, en welke taken en werkomgeving bij hem passen. Eind 2017 waren in totaal 43.100 klantprofielen van WGA’ers beschikbaar. Hiermee hebben we onze ambitie om eind 2017 over 30.700 klantprofielen te beschikken ruimschoots gehaald.