Aantal Suwinet‑bevragingen

Soort bericht

2017

2016

Arbeidsverleden (burgers)

6.200.830

6.602.825

Persoonsgegevens (o.a. UWV, gemeenten)

41.744.659

51.183.817

   

Totaal

47.945.489

57.786.642

Overheidsorganisaties kunnen via de applicatie Suwinet‑Inkijk persoonsgegevens van burgers inzien die bij verschillende partijen of basisregistraties zijn opgeslagen. Dat geldt ook voor onze polisadministratie. Een autorisatiesysteem zorgt ervoor dat deze overheidsorganisaties alleen gegevens kunnen inzien die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun wettelijke taak. De tabel geeft weer hoe vaak overheidsorganisaties welke gegevens via Suwinet‑Inkijk uit onze polisadministratie hebben opgevraagd.