Informatie over mogelijke instroom in de bijstand

Gemeenten kunnen, via een speciaal daarvoor ingericht portaal, maandelijks informatie krijgen over het aantal WW’ers dat mogelijk de bijstand in zal stromen. Zo kan een gemeente inschatten hoeveel WW’ers mogelijk een beroep gaan doen op de bijstand. Eind 2017 waren 119 gemeenten op deze dienst geabonneerd.

In 2017 hebben we samen met gemeenten en SW‑organisaties de mogelijkheden verkend om de samenwerking te intensiveren (Samen Organiseren). Het betreft onder meer een warme overdracht van mensen die, na het bereiken van de maximumduur in de WW, doorstromen naar de bijstand. Het is de bedoeling hiervoor 1 werkwijze te ontwikkelen die vervolgens door alle 338 gemeenten kan worden gebruikt.