Autorisatiebeheer

We hebben de laatste jaren gewerkt aan het verbeteren van het autorisatiebeheer op onze systemen en applicaties. Het autorisatiebeheer is grotendeels sluitend gemaakt door het automatisch toekennen van toegangsrechten tot de systemen die UWV gebruikt. Een belangrijk deel van de resterende systemen is opgenomen in een controlesysteem waarmee maandelijks afwijkingen tussen toegestane en feitelijke toegang voor medewerkers worden verklaard. Enkele grotere systemen zijn in verband met nieuwbouw of vanwege bestaande andere controlemiddelen niet in dit controlesysteem opgenomen. In 2017 zijn we begonnen het aantal beheerders met toegang tot de UWV‑systemen te beperken.