Strategische doelstellingen UWV Informatieplan

UWV werkt aan zijn ICT volgens de in het UWV Informatieplan (UIP) vastgestelde prioriteiten. Voor 2017 hebben we prioriteit toegekend aan de stabiliteit en continuïteit van ons ICT‑landschap. Hierin hebben we verbeteringen doorgevoerd, maar het vraagt nog veel inzet om onze vitale dienstverlening te borgen. De succesvolle afronding per 1 januari 2018 van het project 1UBO‑AW (Eén uniforme betaalomgeving voor de arbeidsongeschiktheidswetten) is een eerste stap op weg van 3 betaalstraten naar 1. Hierna volgt de uniforme betaalomgeving voor de WW. Vervolgens zullen we de betrokken systemen moderniseren.

Naast stabiliteit en continuïteit geven we ook hoge prioriteit aan de implementatie van nieuwe of veranderende wet- en regelgeving. In aanloop naar het regeerakkoord hebben we intensief contact gehad met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over de beleidsvoornemens van het nieuwe kabinet. Door met elkaar in overleg te blijven en goede afspraken te maken, willen we werken aan zowel het realiseren van de in het regeerakkoord vastgelegde ambities als aan het toekomstbestendig maken van onze dienstverlening.

In het UWV Informatieplan 2017–2021 hebben we voor het eerst strategische doelstellingen verbonden aan de prioriteiten. De projecten in het plan helpen ons om focus aan te brengen en deze strategische doelstellingen te realiseren. 7 van de 13 strategische doelstellingen voor 2017 zijn behaald, de overige zullen we als gevolg van bijstelling van de plannen later realiseren. Daarbij is een vast protocol gehanteerd waarbij de raad van bestuur beslissingen neemt op basis van de prioriteiten in het UWV Informatieplan. Doordat we prioriteit geven aan onze activiteiten om de stabiliteit en continuïteit van ons ICT‑systeemlandschap te vergroten, is een aantal andere activiteiten vertraagd. Zo hebben we vertraging opgelopen bij het realiseren van een centrale voorziening met basisgegevens van onze klanten zoals postadressen en ook bankrekeningnummers. De kosten van de uitvoering van de projectportfolio zijn in 2017 binnen de begroting gebleven.